Вчені-правознавці – ювіляри 2021 року

Вчені-правознавці – ювіляри 2021 року
Photo by Jacob
Photo by Marion
Photo by Shifaaz
Photo by Mike

У 2021 році виповнюється

190 років від дня народження Затиркевича Михайла Дмитровича (1831–?), рос. укр. юриста. Був учителем законознавства в Новгород-Сіверської гімназії (Чернігівська губернія), працював на посаді професора енциклопедії законознавства і державних законів в ліцеї князя Безбородька в м. Ніжин.


145 років від дня народження Кістяко́вського І́гора Олекса́ндровича (1876–1941), укр. держ. діяча, адвоката, викладача, державного секретаря Української Держави. Співпрацював з діячами українського національного руху.


195 років від дня народження Кова́льского Васи́ля Дамиа́новича (1826–1911), галицько-рос. громад. і політ. діяча, юриста, письменника.


150 років від дня народження Сема́ки Іллі (1866–1929), громад. і політ. діяча, надрадника Крайового суду в Чернівцях, діяча Національно-демокаратичної партії, посла до австрійського парламенту та буковинського Сейму, члена Крайового відділу Буковини, члена Загальної Української Ради.


130 років від дня народження Яно́вського Ві́ктора Феофі́ловича (1891–1942), правника-міжнародника, проф. Київського інституту народного господарства, члена Комісії вивчення звичаєвого права при Всеукраїнській академії наук (ВУАН).


130 років від дня народження Бале́шти Васи́ля (1891–1973), укр. диригента, адвоката, діяча культури.


210 років від дня народження Палюмбецького Олександра Івановича (1811–1897), укр. і рос. правознавця, д-ра права, ординарного проф., проф., ректора Харківського ун-ту, судді університетського суду.


160 років від дня народження Іловайського Сергія Івановича (1861–1912), рос. правознавця, приват-доц. каф. фінансового права в Новоросійському університеті.


155 років від дня народження Казанського Петра Євгеновича (1866–1947), рос. правознавця, приват-доц. каф. міжнародного права в Казанському університеті.


215 років від дня народження Капгера Івана Християновича (1806–1867), рос. юриста і державного діяча.


175 років від дня народження Оршанського Іллі Григоровича (1846–1875), рос. юріста-теоретика.


155 років від дня народження Пергамента Михайла Яковича (1866–1932), рос. вченого, правознавця, юриста.


115 років від дня народження Рене Давида (1906–1990), французького вченого, фахівця у галузі порівняльного правознавства та юридичної географії світу, проф. Паризького університету.


155 років від дня народження Сини́цького Євге́на Дани́ловича (1866–1915), рос. юриста, педагога.


150 років від дня народження Флексора Давида Самсоновича (1871– після 1928), рос. юриста, дійсного статського радника, відомого спеціаліста в галузі землеустрою і водного права.
Українська школа права

СІЧЕНЬ

1 січня

215 років від дня народження Федотова-Чеховського Олександра Олексійовича (1806–1892), д-ра законознавства, проф. юрид. ф-ту Харківського університету, декана юрид. ф-ту Університету св. Володимира.

7 січня

60 років від дня народження Безклубого Ігора Анатолійовича (1961 р. н.), д-ра юрид. наук, проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київського національного університу ім. Тараса Шевченка.


90 років від дня народження Гончаренка Владлена Гнатовича (1931 -2018) д-ра юрид. наук., дійсного члена (акад.) НАПрН України, проф. зав. каф. кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України, Заслуженого діяча науки і техніки України.

10 січня

55 років від дня народження Касмініна Олександра Володимировича (1966 р. н.), канд. юрид. наук, судді Конституційного Суду України, Заслуженого юриста України.

14 січня

65 років від дня народження Колесника Павла Івановича (1956 р. н.), секретаря Судової палати у господарських справах Верховного Суду України, Заслуженого юриста України.

16 січня

55 років від дня народження Олійник Алли Сергіївни (1966 р. н.), канд. юрид. наук, доц., члена Вищої ради юстиції.

26 січня

60 років від дня народження Романюка Ярослава Михайловича (1961 р. н.), канд. юрид. наук, Голови Верховного Суду України, члена Національного антикорупційного комітету при Президентові України, Ради з питань судової реформи при Президентові України, Конституційної Комісії, Заслуженого юриста України.

85 років від дня народження Мартиненка Петра Федоровича (1936 — 2013), укр. правознавця, канд. юрид. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, декана юрид. фак-ту Міжнародного Соломонового університету, проф. Дипломатичної академії при МЗС України і Національного університету «Києво-Могилянська академія».


ЛЮТИЙ

6 лютого

70 років від дня народження Бринцева Василя Дмитровича (1951 р. н.), д-ра юрид. наук., проф., судді Конституційного Суду України, Заслуженого юриста України.

7 лютого

55 років від дня народження Беляневич Олени Анатоліївни (1966 р. н.) д-ра юрид. наук., проф. каф. госп. права юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, голов. наук. співробітника Інституту приватного права і підприємництва НАПрН України.


БЕРЕЗЕНЬ

5 березня

190 років від дня народження Демченко Василя Григоровича (1831–1958) д-ра кримінального права, проф. Варшавського університету, Університету св. Володимира, голови Київського юридичного товариства.

25 березня

125 років від дня народження Яво́рського Оле́кси (1896–1987), галицького громадсько-політичного діяча, адвоката і правника.

30 березня

70 років від дня народження Попелюшка Василя Олександровича (1951 р. н.), д-ра юрид. наук, проф., дир. Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету "Острозька академія".КВІТЕНЬ

28 квітня

65 років від дня народження Литвина Володимира Михайловича (1956 р. н.), дійсного члена (акад.) НАН України та НАПрН України, Героя України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

ТРАВЕНЬ

9 травень

75 років від дня народження Дзери Олександра Васильовича (1946 р. н.), д-ра юрид. наук., проф. каф. цивільного права юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, чл.-кор. НАПрН України, акад. АН вищої школи України.

15 травня

60 років від дня народження Холоднюка Зеновія Васильовича (1961 р. н.), Голови Державної судової адміністрації України, Заслуженого економіста України, кавалера Ордену "За заслуги" ІІІ ступеня.

28 травня

60 років від дня народження Пришви Надії Юріївни (1961 р. н.), д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. фінансового права юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.


ЧЕРВЕНЬ

7 червня

125 років від дня народження Тихенка Сергія Івановича (1896–1971), д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. кримінального права юрид. ф-ту Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, члена Верховного суду УРСР (1947–1960), члена робочої групи з підготовки Кримінального Кодексу УРСР 1960 р.

26 червня

60 років від дня народження Копиленка Олександра Любимовича (1961 р. н.), д-ра юрид. наук., проф., дійсного члена (акад.) НАПрН України, чл.-кор. НАН України, директора Інституту законодавства Верховної Ради України, в. о. зав. каф. історії держави і права юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, заслуженого юриста України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.ЛИПЕНЬ

2 липня

75 років від дня народження Котюка Івана Ілліча (1946 р. н.), д-ра юрид. наук., проф. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, адвоката, члена спілки адвокатів України, Відмінника освіти України.

3 липня

65 років від дня народження Мяловицької Ніни Анатоліївни (1956 р. н.), д-ра юрид. наук., доц. каф. конституційного права юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Відмінника освіти України.

13 липня

95 років від дня народження Підопригори Опанаса Андроновича (1926–2005), д-ра юрид. наук., проф., акад. НАПрН Ураїни, зав. каф. цивільного права, заст. декана юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Заслуженого працівник народної освіти України, Відмінника народної освіти України.

15 липня

80 років від дня народження Євдокимова Валерія Олександровича (1941 р. н.), укр. політика, науковця, громад. діяча, Заслуженого юриста України, Голови Союзу юристів України, Президента Всесвітньої організації юристів (ВОЮ), Президента Світового Конгресу українських юристів.

25 липня

70 років від дня народження Кравчука Віктора Оксентійовича (1951 р. н.), укр. правника, Заслуженого юриста України, почесного члена Спілки юристів України, Голови Госп. суду Волин. обл. (2002–2012).

28 липня

60 років від дня народження Тулякова В'ячеслава Олексійовича (1961 р. н.), д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. кримінального права Національного університету "Одеська юридична академія", Заслуженого діяча науки і техніки України.СЕРПЕНЬ

15 серпня

75 років від дня народження Котюка Володимира Олександровича (1946 р. н.), канд. юрид. наук, проф. каф. теорії права та держави, заст. декана юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

ВЕРЕСЕНЬ

8 вересня

170 років від дня народження Ковале́вського Макси́ма Макси́мовича (1851–1916), укр. правника, соціолога, історика, суспільного і політичного діяча, акад. Петербурзької АН та ін. численних товариств і академій, проф. Московського та Петербурзького ун-тів, ун-тів у Стокгольмі, Оксфорді та ін.

14 вересня

75 років від дня народження Оборотова Юрія Миколайовича (1946р. н.), д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. теорії держави і права Національного університету "Одеська юридична академія", чл.-кор. НАПрН України, Заслуженого юриста України.

15 вересня

70 років від дня народження Балюк Галини Іванівни (1951 р. н.) д-ра юрид. наук., проф. каф. екологічного права юрид. ф-ту Київського національного університетуту ім. Тараса Шевченка, фундатора становлення і розвитку ядерного законодавства та ядерного права України, Відмінника освіти України, медаль "За трудову доблесть".

26 вересня

85 років від дня народження Тищика Бориса Йосиповича (1936 р.н.), канд. юрид. наук, проф., засл. проф. Львівського національного університету, Заслуженого юриста України.ЖОВТЕНЬ

1 жовтня

60 років від дня народження Крижані́вського Сергія Вікторовича (1961 р. н.), укр. юриста та громад. діяча, Заслуженого юриста України, президента корпорації ''АДК-ЮКРЕЙН''.

3 жовтня

65 років від дня народження Оніщенко Наталії Миколаївни (1956 р. н.), д-р юрид. наук, дійсного члена (акад.) НАПрН України, зав. від. теорії держави і права України Інституту држави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслуженого юриста України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки

5 жовтня

90 років від дня народження Воронової Лідії Костянтинівни (1931–2015) д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого юрист України, кавалера орденів "За заслуги" III ступеня, "Княгині Ольги".

11 жовтня

70 років від дня народження Мельниченка Олександра Івановича (1951 р. н.), укр. юриста, кавалера ордену “За заслуги” ІІІ ступеня, за участю та під його керівництвом розроблено конкуренційне (антимонопольне) законодавство України.

19 жовтня

60 років від дня народження Дріжча́ного І́гора Васи́льовича (1961 р. н.), генерал-лейтенанта юстиції. Заслуженого юриста України, почесного працівника прокуратури України. Державного радника юстиції 2 класу.

20 жовтня

65 років від дня народження Вус Світлани Михайлівни (1956 р. н.), Заслуженого юриста України, кавалера Ордену княгині Ольги III ступеня.

26 жовтня

85 років від дня народження Рабіновича Петра Мойсейовича (1936 р.н.), д-ром юрид. наук, проф. кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, дійсного члена (акад.) НАПрН України, зав. Львівської лабораторії прав людини і громадянина Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, члена Конституційної Асамблеї України, заслуженого діяча науки і техніки України.

30 жовтня

75 років від дня народження Селівона Миколи Федосовича (1946 р. н.), канд. юрид. наук, дійсного члена (акад.) НАПрН України, Заслуженого юриста України, кавалера Ордену "За заслуги" III ступеня.ЛИСТОПАД

2 листопада

70 років від дня народження Джужи Олександра Миколайовича (1951 р. н.), д-ра юрид. наук, проф., Заслуженого юриста України, засновника кримінальної віктимології та пенітенціарної кримінології в Україні

11 листопада

80 років від дня народження Сіренка Василя Федоровича (1941 р.н.), д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАН України, дійсного члена (акад.) НАПрН України, голов. наук. співробітника Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, члена Конституційної Асамблеї України, Заслуженого діяча науки і техніки України.

14 листопада

65 років від дня народження Тищенка Миколи Марковича (1956–2018), д-ра юрид. наук, проф. каф. адмін. та інформаційного права Ін-ту права та психології Національного ун-ту «Львівська політехніка». Заслуженого діяча науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, чл.-кор. НАПрН України.

17 листопада

210 років від дня народження Іванишева Миколи Дмитровича (1811–1874), юриста і історика, засл. ординар. проф. Київського університету, одного з організаторів Київської археографічної комісії, засновника архіву при Київському університеті, члена юрид. комісії по складанню проекту судової реформи в Царстві Польському (1865–1867).

18 листопада

60 років від дня народження Фурси Світлани Ярославівни (1961 р. н.), д-ра юрид. наук., проф., в. о. зав. каф. правосуддя Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.

25 листопада


85 років від дня народження Пастухова Володимира Павловича (1936 —2007), укр. правознавця, канд. юрид. наук, проф., Заслуженого юриста України, зав. каф. трудового, земельного та екологічного права Академії адвокатури України.ГРУДЕНЬ

6 грудня

70 років від дня народження Вінник Оксани Мар’янівни (1951р. н.), д-ра юрид. наук., проф. каф. господарського права юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, чл.-кор. НАПрН України.

22 грудня

85 років від дня народження Яценко Станіслава Сергійовича (1936–2014.), д-ра юрид. наук., проф., чл.-кор. НАПрН України, зав. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кавалера Ордену "За заслуги" ІІІ ступеня, Заслуженого юриста України, Відмінника освіти України.Харківська школа праваа

СІЧЕНЬ

12 січня

55 років від дня народження Нечипорук Людмили Володимирівни (1966 р. н.), д-ра екон. наук, проф. каф. економічної теорії Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

15 січня

65 років від дня народження Камінської Тетяни Михайлівни (1956 р. н.), д-ра екон. наук, проф. каф. економічної теорії Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

17 січня

95 років від дня народження Фінька Віктора Даниловича (1926–2009), укр. правознавця, проф. каф. кримінального процесу Національного юридичного університету України ім. Ярослава Мудрого.


ЛЮТИЙ

4 лютого

100 років від дня народження Жерьобкіна Василя Овсійовича (1921–2002), д-ра юрид. наук, канд. філос. наук, проф. каф. логіки, Заслуженого працівника народної освіти України.

14 лютого

70 років від дня народження Гриценко Олени Аврамівни (1951 р. н.), д-ра екон. наук, проф. каф. економічної теорії Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

14 лютого

80 років від дня народження Жушмана Віктора Павловича (1941 р. н.), канд. юрид. наук, проф. каф. земельного та аграрного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, зав. каф. (1995 – 2011). Заслуженого юриста України.

21 лютого

65 років від дня народження Максимова Сергія Івановича (1956 р. н.), д-ра юрид. наук, проф. каф. філософії Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

23 лютого

75 років від дня народження Мануйлова Євгена Миколайовича (1946 р. н.), канд. філос., проф. каф. філософії Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
БЕРЕЗЕНЬ

1 березня

145 років від дня народження Сливицього Володимира Івановича (1876–1957 рр.), проф. юрид. ф-ту Харківського університету, зав. каф. теорії держави і права, засновника політико-правової школи правознавства.

7 березня

65 років від дня народження Журавля Володимира Андрійовича (1956 р. н.), д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України, проф., каф. криміналістики Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Заслуженого працівника освіти України.

25 березня

60 років від дня народження Кузнецової Олени Юріївни (1961 р. н.), д-ра пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов № 3 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

КВІТЕНЬ

1 квітня

60 років від дня народження Соколової Алли Костянтинівни (1961 р. н.) д-ра юрид. наук, доц., зав. каф. екологічного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

45 років від дня народження Лукашева Олександра Анатолійовича (1976 р. н.), д-ра юрид. наук., доц., проф. каф. фінансового права Національного юридичного університету ім.. Ярослава Мудрого.

5 квітня

45 років від дня народження Погребняка Станіслава Петровича (1976 р. н.), д-ра юрид. наук,. проф. каф. теорії і філософії права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

20 квітня

90 років від дня народження Кривоченко Людмили Миколаївни (1931–2015), канд. юрид. наук, проф. каф. кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Заслуженого юриста України, лауреата Державної премія України в галузі науки і техніки.

28 квітня

70 років від дня народження Бенедика Івана Васильовича (1951 р. н.), канд. юрид. наук, доц. каф. теорії и філософії права, директора Ін-ту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Заслуженого працівника освіти України, почесного працівника прокуратури України, старшого радника юстиції.
ЧЕРВЕНЬ

11 червня

60 років від дня народження Задихайла Дмитра Вітольдовича (1961 р. н. ), д-р юрид. наук, проф., зав. каф. господарського права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Заслуженого працівника освіти України.

28 червня

75 років від дня народження Мусія́ки Ві́ктора Лавре́нтійовича (1946-2019), укр. правника, канд. юрид. наук, з листопада 1992 - проф. Харківського юридичного інституту (з берез. 1991 - Українська державна юридична академія, потім - Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого).; Голова наглядової ради Центру розвитку українського законодавства (з грудня 1999).
2000-2002 проф. каф. галузевих правових наук Національного університету "Києво-Могилянської академія" , заст. голови Конституційної комісії. У 2014-2015 рр. - член Конкурсної комісії, до повноважень якої входить висунення кандидатур на посаду директора Національного антикорупційного бюро України.


СЕРПЕНЬ

19 серпня

70 років від дня народження Клімової Галини Павлівни (1956 р. н.), д-ра юрид. наук, проф. каф. соціології та політології Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

22 серпня

80 років від дня народження Тертишнікова Володимира Івановича (1941 р. н.), канд. юрид. наук., Заслуженого проф. Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кавалера Ордену "За заслуги" ІІІ ступеня. Чл.‑кор. НАПрН України.

29 серпня

65 років від дня народження Герасіної Людмили Миколаївни (1956 р. н.), д-ра юрид. наук, проф. кафедри соціології та політології, кавалера Ордену "княгині Ольги" III ступеня.

30 серпня

55 років від дня народження Слюсаря Андрія Миколайовича (1966 р. н.), д-ра юрид. наук, проф. каф. трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.ВЕРЕСЕНЬ

7 вересня

70 років від дня народження Марченко Ольги Сергіївни (1951 р. н.), д-ра екон. наук, проф. каф. економічної теорії Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.ЖОВТЕНЬ

13 жовтня

75 років від дня народження Гончаренка Володимира Дмитровича (1946 р. н.), д-ра юрид. наук, проф., дійсного члена (акад.) НАПрН України, зав. каф. історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалера "Ордену НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ІІІ ступеня, Заслуженого діяча науки і техніки України, засл. проф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

25 жовтня

150 років від дня народження Гордона Володимира Михайловича (1871–1921), д-р цивільного права, акад. УАН, декана правового ф-ту Харківського інституту народного господарства, одного із засновників харківської наукової школи правознавців.ЛИСТОПАД

1 листопада

65 років від дня народження Статівки Анатолія Миколайовича (1956 р. н.), д-ра юрид. наук, проф. каф. земельного та аграрного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

7 листопада

150 років від дня народження Чубинського Михайла Павловича (1871–1943), д-ра крим. права, проф. каф. кримінального права і процессу Харківського університету, правника-кримінолога, представник соціологічної школи в кримінології, міністра юстиції (за гетьманату), голови Карного державного суду.

10 листопада

90 років від дня народження Грошевого Юрія Михайловича (1931–2013), д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, віце-президента НАПрН України, зав. каф. кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, засл. проф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого, кавалер "Ордену НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ІІІ ступеня, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, почесного працівника Прокуратури України.

15 листопада

55 років від дня народження Шило Ольги Георгіївни (1966 р. н.), д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. НАПрН України, лауреатка Державної премії України Заслуженого діяча науки і техніки України.

22 листопада

55 років від дня народження Воронова Марка Миколайовича (1966 р. н.), канд. юрид. наук, проф., зав. каф. кафедра конституційного і муніципального права юрид. ф-ту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.ГРУДЕНЬ

4 грудня

70 років від дня народження Нікуліної Людмили Петрівни (1951 р. н.), професійної судді, Члена Спілки юристів України, Асоціації суддів Харківської області, Всеукраїнської незалежної суддівської асоціації, Всесвітньої асоціації суддів, Ради суддів Харківської області.

16 грудня

90 років від дня народження Азімова Чингізхана Нуфатовича (1931–2002), д-ра юрид. наук, проф. каф. цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, акад. Академії інженерних наук України, чл.-кор. АПрН України, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

27 грудня

85 років від дня народження Ольховського Бориса Івановича (1936–2010), канд. юрид. наук, проф. каф. конституційного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Заслуженого юриста України.

29 грудня

55 років від дня народження Гуторової Наталії Олександрівни (1966 р. н.), д-ра юрид. наук, проф., дійсного члена (акад.) НАПрН України, кавалера "Ордену княгині Ольги" ІІІ ступеня, Заслуженого юриста України.Зарубіжні правники

3 січня

160 років від дня народження Залеського Владислава Францевича (Францовича) (1861–1922), рос. правознавця, економіста, громадського і політичного діяча консервативного спрямування, одного з лідерів правомонархіческого (чорносотенного) руху в м. Казані і Казанської губернії, редактора, видавця, публіциста, поета.


19 лютого


165 років від дня народження Штаммлера Рудольфа (нім.Rudolf Stammler, повне ім'я нім. Karl Eduard Julius Theodor Rudolf Stammler) (1856–1938), німецького теоретик права, філософа, діяльність якого істотно вплинула на розвиток соціально-органічної філософії в економічній науці. Професора, представника неокантіантського напряму у правознавстві.


21 лютого

155 років від дня народження Васьковського Євгена Володимировича (пол. Eugeniusz Włodzimierz Waśkowski) (1866–1942), професора, рос. і польського цивіліста і процесуаліста, адвоката і судді.


17 березня

200 років від дня народження Зарудного Сергія Івановича (1821–1887), рос. вченого-юриста, фахівця з цивільного права і процесу, державного діяча і письменника.


2 квітня

155 років від дня народження Гессена Йосипа Володимировича (1866–1943), рос. державного і політичного діяча, юриста і публіциста.


15 квітня


155 років від дня народження Грузенберга Оскара Осиповича (Ізраїль Йосипович) (1866–1940), рос. юриста і громадського діяча (серед сучасників був відомий під прізвиськом «Єврейський захисник»).


5 травня

80 років від дня народження Любарської Гераліни Володимирівни (1941–2010), видатного рос. адвоката-цивіліста.


11 червня

130 років від дня народження Енгельфельда Володимира Вікторовича (1891–1937), рос. юриста, юрисконсульта Управління справами Російського уряду адмірала А. В.Колчака, декана Харбинського юрид. ф-ту.


13 серпня

140 років від дня народження Саккетті Олександра Ліверіевіча (1881–1966), рос. вченого, правознавця, канд. юрид. наук, фахівця в області історії правових і політичних вчень.


27 жовтня

185 років від дня народження Дювернуа Миколи Львовича (1836–1906), рос. юриста, ординарного проф., д-ра цивільного права.


13 грудня

180 років від дня народження Градовського Олександра Дмитровича (1841–1889), відомого рос. професора права і публіциста.


28 грудня

180 років від дня народження Голубєва Івана Яковича (1841–1918), рос. державного діяча, віце-голови Державної ради Російської імперіїНаукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2020

Укладач та дизайн: провідний бібліограф Вікторія Щабельник

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website